TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB'IN BAKANLIK ZİYARETİ

FÜAB BAŞKANI, FİDANCILARIN SORUN VE TALEPLERİNİ BAKANLIĞA İLETTİ

FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel  TANRIVER ve Genel Sekreter Handan BÜYÜKDEMİRCİ, 18 Ocak 2017 tarihinde, BÜGEM Genel Müdürü Mesut AKDAMAR’ı  ziyaret etti.

FÜAB Yönetim Kurulu  Başkanı TANRIVER  tarafından Genel Müdüre sektörümüzün sorun ve talepleri iletildi.

İletilen sorun ve taleplerimizle ilgili bilgi notumuzda aşağıdaki hususlara yer verildi.

            Yerli çeşit ıslahı sorununa yönelik olarak;

Ar-Ge Kuruluşlarına Bakanlık Desteği ve Ziraat Bankası Kredisi verilmesi,

TÜBİTAK ve TAGEM Projelerinde Çeşit Islahının Öncelikli Alan Olması,

Yerli Islah Çeşitlerinde fidan üreten ve kullananlara %50 ilavedestek verilmesi taleplerimiz iletildi.

Kaçak üretim ve satış sorununa yönelik olarak;

Sertifikasyona tabi ve standart fidan ve üretim materyallerine üretim desteği verilmesi,

Döner sermaye ücretlerinin düşürülmesi,

Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinde daha sıkı piyasa denetimi yapılması,

Pasaport ve sertifikasyonun birleştirilmesi,

TBS Sisteminin uygulanması ve FÜAB’a üye onay yetkisinin verilmesi,

İnternet ve Televizyon reklamlarının kontrolü,

Fidan İhracatını sadece Yetkili Fidan Üreticisinin yapabilmesi,

GTH Bakanlığı ve Orman Bakanlığı  uygulamalarında çakışan hususların yeniden düzenlenmesi,

Sertifikalandırma, kamu alımları, Bakanlık desteklemeleri ve Ziraat Bankası kredilerinde  Sertifika ile FÜAB Üyelik belgesi istenilmesi  taleplerimiz iletildi.

Pasaport ve sertifikasyon işlemlerindeki soruna yönelik olarak;

Her iki uygulamanın TBS sisteminde birleştirilmesi,

Tek etiket düzenlenmesi,

Tek yetkilendirme verilmesi,

Bakanlık İlçe Müdürlüklerine yetkilendirme ve denetleme yetkisinin verilmesi,

Her iki uygulamada paralellik sağlanması (sertifikalı fidanda A.vitis analizi istenilmemesi, vb) taleplerimiz iletildi.

Yurt içi karantina uygulamalarındaki soruna yönelik olarak;

Şarka ve Ateş Yanıklığı ile ilgili stratejinin Bakanlık-Sektör tarafından belirlenmesi,

Analizlerde sonuç için azami sürenin belirlenmesi,

Bulaşıklık tespitinde, teyit için daha sağlıklı analiz yöntemlerinin de kullanıldıktan sonra nihai kararın verilmesi,

Analizlerin teknik ve uluslar arası uygulamalarla uyumlu olması,

Analizlere itiraz mekanizması olması,

Analiz ücretlerinin makul seviyeye indirilmesi,

5996 sayılı Kanun Madde 16’nın uygulanması (imha işleminde tazminat)  taleplerimiz iletildi.

İhracat desteği ile ilgili olarak;

2017 yılı İhracat Genelgesinde düzenleme yapılarak;

İhracı yasak tür olmaması; sertifika şartının kalkması (Fındık fidanı ihracatının serbest olması kaçak satışın önüne geçerek, satışlar kayıt altına alınacaktır.)

İhracatı sadece yetkili üreticilerin yapması,

İhracata Ekonomi Bakanlığınca destek verilmesi  taleplerimiz iletildi.

İthalat uygulamalarındaki soruna yönelik olarak;

2017 yılı İthalat Genelgesinde bahçe tesisi amaçlı ithalatın yasaklanması,

Kira sözleşmesi süre şartının 0-3 yıl olması,

Ülkemizde koruma  altındaki çeşitlerde hak sahibi ile sözleşmesi olanlara materyal ithalatının belirli süre için serbest olması  taleplerimiz iletildi.

2017 Yılı Destek Tebliği ile ilgili olarak;

Fidan üretim desteğinin yurtiçi ve yurtdışı satışları kapsaması;

Sertifikalı fidan desteğinde satış faturası şartının kalkması; desteğin doğrudan sertifikalandırılan rakama göre verilmesi taleplerimiz iletilmiştir.

 

Sayın Genel Müdür AKDAMAR tarafından sorunlar ve taleplerimizin detaylı olarak değerlendirebilmesi  amacıyla  bir toplantı yapılması gerektiğini ifade etmişler; bunun sonucu olarak  FÜAB Yönetim Kurulu ve BÜGEM yetkilileri ile 6 Şubatta toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.