TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


TÜPLÜ FİDAN VE ANAÇ ÜRETİMİNDE ETİKET SÜRE SINIRI SORUNU ÇÖZÜLDÜ.

TÜPLÜ FİDAN ETİKET SORUNU TOPLANTISI BÜGEM’DE YAPILDI

Tüplü fidan üreticilerinin etiket talebini çok kısa sürede yapmak zorunda olmasına yol açan Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatındaki maddelerin değiştirilmesi için BÜGEM’e yapılan girişimler sonucu etiket ve sertifika talep süresi uzatılmış, Talimat değişikliği yapılmıştır. 4 Ekim 2017 tarihinde BÜGEM’de yapılan toplantıya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Sedat DERELİ, Üye Atıf ÇAPAR, Üye Mehmet BAYRAM ve sayman üye Recep KOŞUCU ile Genel Sekreter Handan BÜYÜKDEMİRCİ’nin  yanısıra Hatay ve Bursa illerinden yaklaşık 20 üye katılmıştır. BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet SIĞIRCI başkanlığında yapılan toplantıda tüplü fidan üretimi maliyetleri hakkında Bakanlık yetkililerine bilgi verilmiştir.

Tüplü fidan etiketini yıl sonuna kadar alma süresi, Talimatta değişiklik yapılarak beyanname yılı sonrası Nisan sonuna kadar uzatılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üyeler tarafından Toplantıda; etiket talep süresi ile ilgili Bakanlığın gerekli düzenlemeyi yapmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş; ayrıca tüplü fidan ve tüplü anaçlarda 1 fidana 1 etiket alınmasının üretim maliyetini çok arttırdığı, bu nedenle tüplü fidanda kullanılan etiketin fiyatının düşürülmesi veya 1’e 1 etiket uygulamasının değiştirilerek 10 tüplü fidanda 1 etiket kullanılması, tüplü anaçlarda ise satış fiyatının çok düşük olmasından dolayı 100 anaca 1 etiket alınmasının fidan üreticisine destek ve kayıt dışılığı önlemeye katkı sağlayacağı belirtildi.

Bakanlıktan Fidan Üreticisinin kendi sertifikasyon ve pasaport etiketinin birleştirilerek kendisinin basması talep edildi.

FÜAB olarak ayrıca; pasaport uygulamasında ve yurtdışında uygulandığı üzere, fidan üreticilerinin TBS sisteminde Bakanlıkça onaylanan miktarlara göre kendi etiketini kendisinin basmasının en etkili çözüm olacağı da belirtilerek, Bakanlıktan bu konuda üreticilere destek vermesinin beklendiği iletildi.

BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet SIĞIRCI taleplerin değerlendirileceğini, ayrıca etiket bedelleri ile ilgili olarak 2018 yılı Döner Sermaye ücretlerinde tüplü fidan etiketinin düşürülmesi ile ilgili çalışmanın yapılacağını belirtti.