TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ.

FÜAB MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ.

FÜAB YÖNETİM KURULU MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE BÜGEM GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

FÜAB Yönetim Kurulu tarafından GTHB Müsteşar Yardımcısı Ahmet GÜLDAL ve  BÜGEM Genel Müdürü Dr.Müslüm BEYAZGÜL’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel TANRIVER, Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit NALLI, Yönetim Kurulu Üyesi Atıf ÇAPAR, Yönetim Kurulu Sayman Üye Recep KOŞUCU, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BAYRAM, ve Genel Sekreter Handan BÜYÜKDEMİRCİ katılmış; ayrıca fidancılık sektörü sorunları Bakanlık yetkililerine iletilmiş, taleplerimizin nedenleri ve çözüm önerileri açıklanmıştır.

Makam ziyaretlerinde;

*Etkin piyasa denetimi yapılarak yetkisiz kişilerce yapılan kaçak satışların ve haksız rekabetin önlenmesi

*Yerli çeşit ıslahının arttırılması için ilave destek verilmesi

*Tüm üreticilerin FÜAB’a üye olmasının sağlanması ile daha güçlü bir fidancılık sektörü oluşturulması

*Damızlık tesisine destek verilmesi

*Tüm üyelerin destek kapsamına alınması

*Desteklerin etkinliğinin sağlanması,

*Parsel kontrol ve etiket bedellerinin düşürülmesi

*Sertifikasyon ve pasaport parsel kontrollerinin birleştirilmesi

*Sertifika ve etiket ücretinin düşürülmesi

*Piyasanın talep ettiği çeşitlerin tescil edilmesi

 

FÜAB Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı içinde pekçok defa yapılan Makam ziyaretleri sonucunda:

* Üretim Destek Tebliğinde değişiklik yapılarak başvuru süresi uzatılmış ve üyelerimizin 6 milyon TL üretim desteği alması için yasal düzenleme Bakanlıkça yapılmıştır.

*Piyasa denetimlerinin artması sonucunda FÜAB üye başvurularında artış ve üye şikayetlerinde azalma olmuştur.

*GTHB yetkilileri tarafından yerli çeşitlerin desteklenmesinde hemfikir oldukları söylenerek, gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir.

*GTHB yetkilileri tarafından üretim materyalini destek kapsamına alma ile ilgili değerlendirme yapacaklarını, ancak standart fidanın desteklenmesinin düşünülmediği, ayrıca desteklemede bodur-yarı bodur destek ayrımı zaten yapıldığından fidan sayısına göre destekleme modeli olmayacağı ifade edilmiştir.

*GTHB yetkilileri parsel kontrol ücretlerinde 2018 yılı Döner Sermaye Ücretlerinde düşüş yapılabileceği belirtilmiş; 2017 yılı içinde yapılan değişiklikle materyal sertifika ücreti 1/10 oranına düşürülmüştür.

*Çeşit tescili ile ilgili Yönetmelikte yer alan yetki belgesi sorunun çözümü için yetki şartının kaldırılması talebinin de değerlendirileceği söylenmiştir.

*Pasaport ve sertifikasyonda tek parsel kontrolü uygulamaya geçmiş, tek etiket uygulamasına 2018 yılında geçilmesi için çalışmalar tamamlanmış, ancak etiket ücretinin yüksek olması sorunu henüz çözülememiştir.

*Soğuk hava deposu Ziraat Bankası sıfır faizli kredi kapsamında değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak;

Bakanlık yetkilileri tarafından taleplerimizin bazıları ile ilgili mevzuat değişiklikleri 2017 yılında yapılarak uygulamaya geçirilmiş, diğer bir kısmı ile ilgili olarak da 2018 yılında mevzuatlarda düzenlemenin yapılacağı belirtilmiştir. Bu konuların takibi yapılmaktadır.

Standart fidana üretim desteği verilmesi ile ilgili girişimlere devam edilerek, gereklilikleri ve yapılma yönetimi hakkında Bakanlığa bilgilendirmeler sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.

Çeşit kaydı ile ilgili Yönetmelikteki “yetki belgesi” şartının kaldırılması gerektiği konusunda Bakanlığa girişimlere devam edilecektir.

TBS sisteminin uygulamaya geçirilmesi için takibi yapılacaktır.