TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB 10. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

FÜAB 10. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ 10. OLAĞAN GENEL KURULU ANTALYA’DA YAPILDI.

 

Fidan Üreticileri Alt Birliği 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2017 tarihinde Antalya’da yapılmıştır. FÜAB Fidancılık Sektör Analizi ve İnovasyon Çalıştayı’nın hemen ardından aynı yerde, Club Hotel Sera’da yapılan Genel Kurul’a 120 üye katılmıştır.

Genel Kurulda Divan Kurulu başkanlığına M.Selçuk BİLGİ, Divan Kurulu Üyeliklerine Sadettin BALOĞLU, Haydar ÇAPAR ve Rifat CAN getirilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel TANRIVER açılış konuşmasını yapmış, Çalıştay ve Genel Kurula katılan üyelerimize, göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etmiş, bu tip faaliyetlerimizin devam edeceğini belirtmiştir.

Daha sonrasında; Yönetim Kurulu üyesi Hurşit NALLI tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar, Denetim Kurulu üyesi İsmail DÜZENCİ tarafından Denetim Kurulu Raporu okunmuş ve her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yeni çalışma dönemi bütçesi ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki ve uygulama dipnotları Hazirun tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır.

Sonrasında Gündemde yer aldığı üzere, çeşitli sebeplerle üyelikten istifa eden veya üyelikleri düşürülen 39 üyenin durumu görüşülerek, FÜAB üyeliklerine son verilmiştir.

Birliğimiz mevzuatları ile ilgili olarak Genel Sekreter Handan BÜYÜKDEMİRCİ tarafından açıklama yapılarak FÜAB Tüzük, Mali İşler Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliği onaylanmıştır.

Başkan TANRIVER tarafından ofis alımı konusunda katılımcılara açıklama yapılmış; TÜRKTOB ile ortak ofis alımı konusunda Yönetim Kuruluna Hazirun onayı ile yetki verilmiştir.

Gündemin son maddesi olarak, kamu kurumu olması sebebiyle, Birliğimize yanlışlıkla üye olan ve sonrasında üyeliği sona eren Malatya Kayısı Araştırmanın kalan üyelik borçlarının silinmesine karar verilmiştir.

Tohumculuk Kanunu ve Tüzük hükümlerini yerine getirmek, Üyelere faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgi vermek, Üye görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlenen Genel Kurulda üyeler, yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını, Çalıştayların daha sık ve değişik bölgelerde planlanmasını talep ettiklerini belirtmişlerdir.

Üyelerin faaliyetlerimize destek oldukları görülmüş ve Birlik olma bilincinin arttığı izlenmiş, Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona ermiştir.