TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB ULUSAL FİDANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ.

FÜAB ULUSAL FİDANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ.

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ ULUSAL DÜZEYDE FİDANCILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

FÜAB tarafından sektör ile ilgili tüm paydaşları bir araya getiren FİDANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera'da yapılmış olup; yaklaşık 300 kişi katılım sağladığı Çalıştayda fidancılık sektörünü ilgilendiren tüm konularda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Kamu-özel sektör dayanışması sağlandı.

Çalıştaya FÜAB Üyeleri ile yanında Fidancılık Sektörü ile ilgili olarak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, Genel Müdürlükler, İl/İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Üniversiteler, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜRKTOB ve AltBirlik temsilcileri katılmıştır.

Yoğun programları nedeniyle Çalıştaya katılamayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.A.Eşref FAKIBABA ve Bakan Yardımcısı Mehmet DANİŞ ise Çalıştayın verimli sonuçlanması temennilerini iletmişlerdir.  

 

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel TANRIVER tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kamu-özel sektör işbirliğinde FÜAB olarak gerçekleşen başarılar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi vermiştir.

TANRIVER konuşmasında Bakanlık ile ilgili olarak; 740 üyesi bulunan FÜAB’ın yaptığı çalışmalar sonucu ilk defa 2016 yılından itibaren Fidan Üreticilerine fidan üretim desteği uygulamasına geçilmiş olduğu, ancak tüm üyelerin Bakanlık desteğinden faydalanması için standart üretimlerin ve ayrıca damızlık tesislerinin teşvik edilmesi için materyal üretimlerinin de üretim desteği kapsamında alınması gerektiğini belirtmiştir. TANRIVER konuşmasında, sertifikasyonda hızlı ilerleme için özel sektöre de 1-2 nolu ünite yetkisinin verilmesi, mevzuatların düzenlenmesinde sektörün görüşlerinin önemli olduğu, etiket ve maliyet sorunu çözümü için sertifika ve pasaport etiketini basma yetkisinin fidan üreticisine verilmesi, Ar-Ge ve ıslahın ülkemizde yeterince desteklenmediği, yeni çeşitlerde yurtdışına bağımlılığımızın sona ermesi için yerli çeşit desteğinin gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Daha sonrasında TANRIVER; Ziraat Bankası’nın üreticinin dostu olduğunu belirterek soğuk hava deposunun da sıfır faizli yatırım kredisi kapsamında değerlendirilmesinin fidan üretimine olumlu katkı sağladığını, ancak ekspertiz raporlarının gerçekten uzak olması nedeniyle kredi tutarlarının düşük çıktığını belirtmiştir.

TANRIVER konuşmasında Ekonomi Bakanlığı’ndan fidan ihracatına destek verilmesi gerektiği; Kırsal Kalkınma teşviklerinde fidancılığın destek kapsamında kalmasının fidancılık sektörü açısından önemli olduğunu vurgulamıştır.

Çalıştaya katılan Ziraat Bankası yetkilisi Ümit ÇELİKTEN konuşmasında Ziraat Bankasının 154 yıldır tarımın temel destekçisi olduğunu ve bunun asli görevleri olduğunu belirtmiştir. ÇELİKTEN konuşmasında tarımın stratejik bir sektör ve yerli üretimin önemli olduğunu belirterek, Ziraat Bankasının kredi vermesi ve sigorta hizmeti yanında danışmanlık faaliyetlerinde bulunduklarını söylemiştir. ÇELİKTEN fidan üreticisine 10 milyon TL’ye kadar verilen sıfır faizli kredi ile ilgili olarak, gelen sorun ve talepleri mutlaka değerlendirdiklerini, bankadan kaynaklı sorun olması halinde hatanın düzeltildiğini belirterek, ekpertiz değerlerinin yetkilendirilmiş bağımsız firmalar tarafından belirlendiğini ve bankanın müdahil olmadığını ifade etmiş; ancak itiraz olması halinde tekrar değerlendirme yapıldığını belirtmiştir. ÇELİKTEN, Çalıştayın ilk günü süresince üyelere doğrudan bire bir bilgilendirmelerde bulunarak, Ziraat Bankası kredi Tebliği ile ilgili değerlendirme çalışmalarında gelen talep ve görüşleri değerlendireceğini belirtmiştir.

Çalıştaya gerek maddi ve gerekse manevi destek TÜRKTOB’tan gelmiştir. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil YILMAZ konuşmasında Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirterek Ar-Ge’ye daha fazla yatırım ve destek yapılması gerektiğini belirtmiştir. Üretim ve yatırım desteklerinin de arttırılması gerekliliğine vurgu yapan YILMAZ ayrıca yatırım kredilerinde vade süresinin 10 yıl olmasının daha faydalı olacağını ifade etmiştir. YILMAZ son olarak ise kayıt dışı üretim ve haksız rekabetin engellenmesinin gerektiğini, bunun için de piyasa denetimlerini Bakanlık-TÜRKTOB-FÜAB olarak işbirliği ile yapılmasının etkili olacağını vurgulamıştır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Daire Başkanı Gökhan KIZILCI açılış konuşmasında tarımsal ekonomi anlamında Türkiye’nin dünyada 7. Avrupa’da ise 1. Olduğunu, bunun da Bakanlık, Birlikler ve üreticilerin başarısı olduğunu belirtmiştir. KIZILCI ayrıca Ar-Ge desteklerini 10 kat arttırdıklarını, Kamu-Özel Sektör- Üniversite işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, sadece özel sektörün yer aldığı projeleri desteklediklerini belirtilmiştir. Artık Araştırma Enstitülerinde birer özel sektör kullanımına açık ofis de yer aldığı belirten KIZILCI, Bakanlık kuruluşlarının çok güzel çeşitler ıslah ettiğini açıklamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından fidancılık sektöründe faaliyetlerini en verimli şekilde yapan örnek üreticilere başarı plaketleri verilmiştir. 2015 yılı fidan üretim ve ticaret hacmi açısından binde 3 ödemesinde; 1. Agromillora Fidan Üretim ve Pazarlama Ltd.Şti., 2.Elma Tarım ve Tarım Aletleri Gıda Nak.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti., 3.Dikili Çiftlik A.Ş., 4. Saliha Topaloğlu, 5.S.S.Bademli Fidancılık Tar.Kal.Koop., 6.ZMS Tarım Metal İnş. ve Taş.San.Tic.Ltd.Şti. olmuştur.   

Çalıştayda Üniversite hocaları tarafından bilimsel ve uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Çalıştay’ın 1. Bölümünde FİDAN ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ HASTALIK VE ZARARLILAR, SİMPTOMLARI VE MÜCADELESİ konusunda; Prof.Dr.Kadriye Çağlayan - virüs ve viroidler, Dr.Ercan Canıhoş -  mikoloji, bakteri, Dr.Adem Özarslandan –nematodlar hakkında bilgiler vermişlerdir. Bu bölümde hocalar tarafından fidan üretiminde kullanılan materyallerinin hastalık ve zararlılardan ari olmasının, mücadelede en etkili yol olduğu vurgulanmıştır.

Çalıştay’da FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ, ÖNERİLEN ÇEŞİTLER VE YENİLİKLER konulu 2. Bölümde Prof.Dr.Atilla Aşkın - yumuşak çekirdekliler fidanı, Prof.Dr.Ayzin Küden - sert çekirdekliler fidanı, Prof.Dr.Hasan Çelik - asma fidanı ile ilgili olarak bilgiler vermişlerdir.

Çalıştay’da FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ, ÖNERİLEN ÇEŞİTLER VE YENİLİKLER konulu 3.Bölümde Doç.Dr.Mehmet Sütyemez - ceviz fidanı, Doç.Dr.Mücahit Taha Özkaya – zeytin fidanı, Murat Küçükçakır – zeytin fidanı, Prof.Dr.Sadettin Baloğlu- turunçgil fidanı hakkında sunum yapmışlar; üyelerimize açıklamalarda bulunmuşlardır.

Çalıştayın 2. ve 3. Gününde ise fidancılık sektörünü ilgilendiren tüm uygulamalarda yetkililer tarafından sektörle ilgili konularda bilgilendirmeler yapılarak sorular cevaplanmış, yapılan talepler mevzuat değişikliklerinde değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

21 Ekim 2017 Cumartesi günü yapılan Çalıştayın dördüncü oturumda; ÇEŞIT KAYDI, YETKILENDIRME, YTK, ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA KURULUŞU, BAKANLIKÇA YETKILENDIRME, ÇKS KAYDI, OPERATÖR KAYDI ile ilgili olarak BÜGEM, TRGM, GKGM, TTSM VE GTHB İl/İlçe Müdürlüğü temsilcileri tarafından konularla ilgili açıklamalar yapılarak üyelerin soruları cevaplandırılmış; ayrıca sorunlar ve mevzuat değişiklikleri daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Beşinci oturumda; DAMIZLIKLAR, FIDAN ÜRETIMI, SERTIFIKASYON, PASAPORT, PAZARLAMA VE ÜCRETLER konularında, BÜGEM, GKGM, TAGEM, TTSM, GTHB İl/İlçe Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü temsilcileri tarafından uygulamalar ve mevzuatlar hakkında açıklamalar yapılarak gelen talepler daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Altıncı oturumda; FİDAN ÜRETİM VE KULLANIM DESTEKLERİ konularında BÜGEM, TTSM,GTHB İl/İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapılarak üyelerin soruları cevaplandırılmış; destek uygulamaları ile ilgili talepler kayıt altına alınmıştır.

Yedinci oturumda; ZİRAAT BANKASI, TKDK, AR-GE, YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEKLERİ konularında BÜGEM, TAGEM, SGB, Ekonomi Bakanlığı, Ziraat Bankası, TKDK yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunulmuş, üyelerin soruları cevaplandırılmış; ayrıca sorunlar ve mevzuat değişiklikleri daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Çalışayın 3. Günü yapılan sekizinci oturumunda; İTHALAT, İHRACAT konularında BÜGEM, GKGM, GTHB İl Müdürlüğü, FFTM, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapılarak üyelerin soruları cevaplandırılmış; ayrıca sorunlar ve mevzuat değişiklikleri daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Çalıştayın son oturumu olan dokuzuncu oturumunda; PİYASA DENETİMİ VE KAÇAK SATIŞLAR, ISLAHÇI HAKKI, HUKUKİ SORUNLAR konularında BÜGEM, GKGM, GTHB İl/İlçe Müdürlüğü ve FÜAB avukatı tarafından bilgilendirmeler yapılarak üyelerin soruları cevaplandırılmış; ayrıca sorunlar ve mevzuat değişiklikleri daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Çalıştayın amaçları:

*Üyelere mevzuatlar hakkında yetkiler tarafından bilgi verilmesi,

*Üyelerin sorularına cevap bulabilmesi,

*Üyelerin sorunlarının yetkililere ulaştırılması ve mevzuat değişikliklerinde değerlendirilebilmesi,

*Üyeler ve Bakanlık yetkilileri arasında iletişim ve kaynaşmanın sağlanması,

*Üyelerin sorunlarının çözümü,

*Üyelerin üretimlerinde verim ve kalitenin arttırılması

*Üye refahının arttırılması,

*Fidancılık sektörünün yurtiçi ve yurtdışı ekonomik değerinin arttırılması

*Üyelerin mevzuatlar ve uygulamaları hakkında bilgisinin artmasıdır.

ÇALIŞTAY sonucunda;

*Bakanlık yetkilileri sektörün önemli sorunlarını tespit etmiş ve mevzuat değişikliklerinde değerlendirilmek üzere gerekli kayıtlar alınmıştır. Bakanlık yetkilileri tarafından sektörümüzün bazı sorun ve taleplerinin gerekliliği konusunda bu Çalıştay’ın farkındalık oluşturduğu ifade edilmiştir.

*2018 yılında üyelerimizin taleplerinin bazılarının mevzuatlarda yer alması beklenilmektedir.

*FÜAB üyesi olmanın gerekliliği ve önemi, Üyeler ve Bakanlık tarafından anlaşılmıştır.

*Üyelerin FÜAB’a güveni ve desteği artmıştır.

Bu Çalıştayın olumlu sonuçlarının 2018 yılı başından itibaren alınması beklenilmektedir. Bakanlık yetkililerinin Çalıştay kapanış konuşmasında, Çalıştayda üyelerimiz tarafından ifade edilen sorunların çözümü ve taleplerimizin mevzuat değişikliğine ve uygulamaya aktarılacağı ifade edilmiştir. Üyelerimizin kendi sorunu doğrudan yetkililere aktarabilmiş olması, üyelerimiz tarafından oldukça takdir görmüştür. Sonuç olarak FÜAB’ın misyonunu yerine getirmiş olması ve Çalıştayın amacına ulaştığı gözlenmiştir.