TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BAŞKAN HURŞİT NALLI'NIN YENİ YIL MESAJI

BAŞKAN HURŞİT NALLI'NIN YENİ YIL MESAJI

Sayın Değerli Fidan Üreticileri Alt Birliği Üyeleri;


22-23 Eylül 2018 tarihinde yapılan Fidan Üreticileri Alt Birliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda siz değerli üyelerimizin oyları ile göreve geldiğimiz günden bugüne kadar FÜAB Yönetim Kurulu olarak 'Türk Fidancılığını Dünya Markası' yapmak amacıyla aşağıda özetlediğimiz bir dizi çalışmayı gerçekleştirdik.
Bakanlık ile temaslarımızı artırdık.
• Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu olarak görevi devraldıktan sonra ilk olarak Bakanlık üst düzey makam ziyaretlerini yaptık.
o Uluslararası ilişkiler konularında görüşme yapmak üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısını,
o Karantina ve AB yasağı konularını görüşmek üzere Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerini,
o AB yasağının engellenmesi konusunda Risk Değerlendirme Daire Başkanını,
o Bitkisel Üretim Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısını ziyaret ettik.
• AB fidan yasağının engellenmesi, Pakistan ile Bakanlığımız arasında yapılacak Eylem Planı'nda sektörümüzün de yer alması, tüm fidan ve materyal üretimlerine üretim desteğinin verilmesi ve ihraç edilen fidana üretim desteğinin verilmesi taleplerimiz hakkında görüşmede bulunduk.
• Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ başkanlığında yapılan Fidancılık Sektör Değerlendirmesi toplantısına katılarak fidan sertifikasyonu ve standart materyal temini ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk.
• FÜAB Yönetim Kurulu olarak Tarım Şurası'nda aktif görev aldık. Genel Sekreterimiz Handan BÜYÜKDEMİRCİ, 18-21 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da Tarım Şurası Sonuç Raporu Hazırlık toplantılarına katılıp şura raporunda sektörümüzün sorun ve çözüm yolları ile stratejilerin yer alması konusunda katkı sağladı.
• FÜAB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterimiz; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı, Tarımsal Girdiler ve Finansman, Tarımda Üretici Örgütlenmesi, Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Ar-Ge, Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri, Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam, Tarımsal Destekleme Politikaları, Tarımsal Üretim Planlaması, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar çalışma gruplarına aktif olarak katıldı,
• Bakanlığın Geleceğe Nefes Ol fidan dikim etkinliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz, Bakanlık Yetkilileri ile birlikte Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü'nde Standart Materyal Damızlık Tesisi için fidan dikimi yaptık. Etkinliğe FÜAB Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterimiz dışında, FÜAB Üyelerimiz, BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı, Karacabey Belediye Başkanı ve Bakanlık temsilcileri katıldı. Yönetim Kurulumuz, Genel Sekreterimiz ve BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik ve sektörümüzle ilgili taleplerde bulunduk.
• BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ ile Karacabey FFTM'yi ziyaret ettik.
• Ülkemizden AB ülkelerine fidan ve materyal ihracatının 14 Aralık 2019'da yasaklanması sorununa karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerine ve Bakanlık birimlerine yaptığımız başvurular sonucu Bakanlık uzmanlarınca rapor hazırlanarak AB'ye sunuldu. Bunun sonucunda 10 Aralık 2019 tarihinde AB Direktifi yayınlandı ve Türkiye'den asma ve narenciye dışındaki türlerde fidan/materyal ihracatına devam edilebilmesi sağlandı.
• Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ettik.
• FÜAB Genel Sekreterimiz, diğer birlik genel sekreterleri, MEB yetkili ve öğretmenleri ile toplantı yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım meslek liselerinin eğitiminde tohumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik yapılması gereken unsurların değerlendirilmesine katkıda bulundu.
• BÜGEM'de yapılan UPOV Prisma sistemi eğitim toplantısına Genel Sekreterimiz katıldı.
• Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Bakanlık uzmanları ile birlikte TBS sistemi kurulum çalışmalarını yaptık.
Çalıştaylarda sektörümüzü temsil ettik. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yetkililere ilettik.
• FÜAB olarak Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grup Toplantısına katıldık. Fidancılık sektöründeki sorun ve taleplerimizi aktardık.
• FÜAB Yönetim Kurulu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğinde 29 Nisan 2019 tarihinde İzmir'de yapılan Türkiye'de Biyoçeşitlilik Etkinliğine katıldık.
• FÜAB olarak Bakanlık ve Üniversite temsilciler ile birlikte Kiraz-Vişne Toplantısına katıldık.
• FÜAB Yönetim Kurulu olarak TİGEM Hasat Bayramına katıldık.
• Yalova'da TAGEM tarafından düzenlenen Ulusal Ceviz Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter olarak katıldık, sektör sunumumuzu yaptık.
• Prof. Dr. Hasan ÇELİK, Prof. Dr. Atilla AŞKIN, Yönetim Kurulu Başkanımız Hurşit NALLI ve Genel Sekreterimiz Handan BÜYÜKDEMİRCİ olarak Ziraat Mühendisleri Odası 9.Teknik Kongresinde sunulmak üzere Fidancılık Sektörü Mevcut Durum ve Geleceği konulu bildiri hazırladık. Bildirimiz 13-17 Ocak 2020'de Ankara'da yapılacak Kongre'de sunulacak.
Üyelerimiz ile SÜRekli İStişare ederek SEKtörümüzün geleceğine birlikte yön vermek ve birliğimiz güçlendirmek üzere çalışmalar yapNk.
• Doku kültürü üreticilerinin sorunlarını görüşmek üzere Bakanlık yetkilileri ile birlikte İzmir'deki üyelerimizi ziyaret ettik.
• 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen Bursa Tarım fuarında üyelerimizle buluştuk.
• Bakanlık yetkilileri ile birlikte Bilecik ve Bursa ilindeki üyelerle istişare toplantıları yaptık.
• Tüm mevzuatlar, duyurular ve faaliyetleri Birliğimiz internet sayfasına ekleterek iletişimi güçlendirdik. Üyelere daha etkin ulaşabilmek için SMS sistemi kurduk.
• Üyelerimizle daha yakın iletişim kurabilmek, sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek, Bakanlık yetkilileri ile birlikte çözüm önerilerini oluşturmak üzere, toplam 829 üyenin % 70'ini kapsayacak şekilde 12-21 Haziran 2019 tarihlerinde yurt çapında Fidancılık Sektörü İstişare Toplantılarını düzenledik. İstişare Toplantılarımıza Bakanlığımız tarafından da büyük destek ve katılım sağlandı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ, Fidan-Fide Koordinatörü Veyiz YURTKULU ve Mühendis Adil KOÇDEMİR ile toplantıları yaptığımız İl ve İlçelerin İl/İlçe Müdürleri, İl/İlçe Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Uzmanların katılımı ile Bakanlık ve FÜAB-Üyeleri arasında büyük bir dayanışma ve fikir alışverişi gerçekleşti, Ülkemiz Fidancılık Sektörünü daha ileri seviyelere yükseltmek üzere yapılması gerekenleri tespit ettik.
• Birliğimiz ile PTT arasında yaptığımız Sözleşme ile üyelerimizin daha düşük fiyata kargo hizmeti almalarını sağladık.
• Aralık 2018'de FÜAB'a ait yeni bir ofise taşındık, ofis alımına ait ödemelerimizi zamanında gerçekleştiriyoruz.
• Üye kayıtlarının ve işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi amacıyla muhasebe departmanında çalışmak üzere bir personel alımı yaptık. Üyelerimizin geçmişine yönelik tüm kayıtlarını düzenledik.
• İptal edilen Türk Telekom'a ait telefon hatlarının tekrar abone kayıtlarını yaptırıp Birliğimizin üyeleri ile arasındaki iletişimi artırdık. Mesleki örgütlenmenin amaç ve gayelerini oluşturduk. Ekonomik gücümüz olan siz değerli üyelerimiz tarafından ödenen yıllık aidat ve komisyonlarınızı zamanında ödediğiniz taktirde hem kurumsal hafızayı güçlendirmek hem de sektörümüz ile ilgili gerekli tüm altyapı çalışmalarımızı böylelikle daha sağlıklı bir şekilde yapacağımızdan emin olmanızı takdirlerinize sunuyoruz.
Türk Fidancılığını Dünya MarkASI yapma hedefi ile ihracat potANSİYelimizi geliştirmek için bir dizi çalışma yapNk.
• Fidan Üreticileri Alt Birliği olarak üyelerimizin yurtdışı fidan ihracatını ve yatırımlarını arttırmak amacıyla 10-15 Aralık 2018 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı, Taraz ve Türkistan şehirlerine Sektörel Ticaret Heyeti (STH) Programı düzenledik. Tüm üyelere yapılan duyurular sonucunda 12 FÜAB üyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ ve Mühendis Esin ALKAN programa katılım gerçekleştirdi.
• BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin KARADENİZ ile birlikte Pakistan Ankara Büyükelçisini ziyaret ederek fidan ihracatımızı arttırmak için sektörümüz hakkında bilgi verdik. Ayrıca Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanlığımızın Pakistan ile ilgili çalışma planına sektörümüzün de dahil edilmesini sağladık. Pakistan Tarım Bakanlığı ile iletişim kurarak fidan ihracatımızın arttırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
• Kosova Ankara Büyükelçiliği ticaret yetkilisi ve büyükelçi başyardımcısını ziyaret ederek Ülkemizin fidan üretimleri hakkında bilgi verdik. Kosova'ya fidan ihracatımızın artması konusundaki dileklerimizi ilettik.
• Fidan ihracat potansiyelimizin yüksek olduğunu düşündüğümüz ülkeleri belirledik. Öncelikli 54 ülkenin Ankara Büyükelçilerine, Ülkemiz fidan üretim standartlarının yüksek olduğunu belgelerle açıklayan, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dilde hazırladığımız Fidancılık Sektör Raporumuzu gönderdik. Bu ülkelerdeki potansiyel alıcıların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Gelen bilgileri değerlendirip, siz değerli üyelerimizle yeni sektörel ticaret heyeti çalışmalarına devam edeceğiz.
• 9-10 Aralık 2019 tarihinde FÜAB Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin de katılımı ile Özbekistan Taşkent'te Sektörel Ticaret Heyeti grubunda yer aldık ve ihracat imkânlarını araştırdık.
Sektörümüzün SESİNİ duyurmak için medya ve tanıNm çalışmalarına önem verdik.
• FÜAB Yönetim Kurulu olarak 2019 yılı başında “Kayıt Dışılık Basın Bildirisi” ve “Fidan İhracatı Basın Bildirisi” hazırladık ve pek çok ulusal gazetede bildirilerimiz yayınlandı.
• FÜAB Başkanı olarak Bereket TV kanalında Umut Özdil'in sunduğu Tarım Meydanı Programı'nda Ülkemiz Fidancılık Sektörünün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundum.
• FÜAB Başkanı olarak APara Kanalında Tarladan Sofraya programında canlı yayın konuğu oldum ve sektörümüzün sorunları, mevcut durumu ve yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundum.
• FÜAB Başkanı olarak Ekotürk TV'de Tohum Yaşamdır Programında Fidancılık Sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundum. Anadolu Ajansı'na sektörümüz mevcut durumu ve yapılması gerekenleri içeren bildirimizi sunduk.
• 26-29 Eylül 2019 tarihinde Ankapark'ta yapılan Fuar'da FÜAB standımızda üyeler kataloğumuzu ziyaretçilere dağıttık.
• Antalya'da yapılan Growtech Fuarında TÜRKTOB standında birliğimizin temsil edilmesini sağladık. Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterimiz ile BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ, TAGEM Genel Müdürü Özkan KAYACAN ile birlikte fidan ve tohum üreticilerinin stantlarını ziyaret ettik.
Birlikten kuvvet doğar inancıyla diğer TÜRKTOB ve diğer Altbirlikler ile tEMASLARIMIZI arNrdık.
• Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 2019 Yılı 1. İstişare Toplantısı'na katıldık.
• FÜAB Yönetim Kurulu olarak 1-4 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılan Tohumluk Bayileri Genel İstişare Toplantısı'na katıldık.
• FÜAB Başkanı olarak 18 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ECOSAYönetim Kurulu Üyesi olarak yönetim kurulu toplantısına katıldım.
• Antalya'da FİDEBİR tarafından yapılan çalıştaya katılım sağladık.
• TYAB Tekirdağ İstişare Toplantısı'na katılım sağladık.
• 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılan ECOSA Kongresine FÜAB Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter olarak katıldık. Sektörümüzü tanıtıcı Fidancılık Sektör Raporumuzu Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde hazırlayarak ECO Ülkeleri katılımcılarına sunduk.
Güçlü genel kurul güçlü birlik!
28 Eylül 2019 tarihinde 12. Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (UTEM) FÜAB üyeleri, Bakanlık yetkilileri ile TÜRKTOB ve diğer Alt Birlik temsilcileri ile birlikte 37 dış katılımcı ve 122 üye ile toplamda 159 kişi katılım sağladı. Genel Kurulumuza, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat YILMAZ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat ŞAHİN, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Ali ERDEN, Tohumculuk Dairesi Fide, Fidan Birim Koordinatörü Veyis YURTKULU, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi ESER, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer GÜLER, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Miktat OLGUN başta olmak üzere ilgili pek çok kurum ve kuruluşun temsilcileri katıldı. Genel Kurulumuzda gündem maddeleri görüşüldü ve hazirun tarafından onaylandı. Kurulda üyelerimiz tarafından Bakanlık yetkililerine soru ve sorunlarımız iletildi.
2019 yılını geride bıraktığımız şu günlerde FÜAB olarak tüm bu güzel çalışmalar ve gelişmeler ile sektörümüzü hem kamuda hem STK'lar içinde, hem özel sektörde hem de ihracat potansiyeli olan ülkeler nezdinde görünebilir kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılında da 'Türk Fidancılığını Dünya Markası' yapmak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu vesile ile yeni yılın siz değerli üyelerimize, ailelerinize, sektörümüze, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik, huzur, barış, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler saygı ve sevgilerimizi sunarız.


Hurşit NALLI
Yönetim Kurulu Başkanı