TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİLGİ EDİNME

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 472 81 15  numaralı fakslara, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@fuab.org.tr posta adresine yapılabilecektir.

Kanun ve Yönetmelikler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Başvurusu Formları

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir

 Gerçek Kişiler  Tüzel Kişiler
Gercek Kişi Başvurusu Formu Tüzel Kişi Başvurusu Formu