TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

HEDEFİMİZ

İç ve dış piyasalarda güvenilen ve öncelikli tercih edilen, meyve ve asma fidanlarını üretmek.

Bunun için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamak

İstikrarlı disiplinli ve teşkilatlı çalışmak.

Üyelerimizin; kaliteli, saplıklı, iç ve dış piyasaların taleplerine uygun cins ve özelliklerde fidan yetiştirebilmeleri ve pazarlayabilmeleri için gerekli tüm altyapı ve girdileri sağlamak.