TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

FÜAB OFİS YAPIM İLANI

FÜAB OFİS YAPIM İLANI

Birliğimize ait ANKARA ili Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Libra Kule No:21 2. katta bulunan 7 natamam ve 8 no’lu büroların içleri mevcut projesine göre “Açık teklif usulü veya belli istekliler arasında alımı usulü” ile yaptırılacaktır.

Söz konusu işe ilişkin detaylı bilgi, idari ve teknik şartnameler ile ihaleye ilişkin uygulama projeleri (Mimari, Mekanik, Elektrik) ve diğer dokümanlar isteklilerce talep edilmesi halinde dijital ortamda Birliğimizin Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi No:21 K:2 D:8’ de bulunan ofisinden bedelsiz olarak verilecektir.

İsteklilerce hazırlanacak fiyat tekliflerinin bir zarfa konularak kapatılıp, imzalanıp, kaşelenmesi ayrıca idari şartnamede belirtilen belgelerle birlikte fiyat teklif zarfının da büyük bir zarfa konularak kapatılıp, imzalanıp kaşelenerek elden teslim veya posta yoluyla 24 Kasım 2023 tarihinde saat 14:00’ e kadar Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Teklifler 27 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00’ te Birliğimiz adresinde isteklilerin kendi veya kanuni temsilcilerinin huzurunda açılacak olup, tekliflerin açılmasına müteakip isteklilerden açık eksiltme yapmaları istenecektir. Katılım sağlamayan teklif sahiplerinin teklif tutarları nihai teklif olarak kabul edilecektir.

Birliğimiz, 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.

 

EKLER:

PROJE DOSYASI (DWG)

FÜAB MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

FÜAB TÜZÜK

FÜAB OFİS TEKLİF TABLO İLAN

YAPIM İŞİ TEKNİK ESVAF VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLÜ OTURUM PLANI

TEFRİŞLİ OTURUM PLANI

TOHUMCULUK KANUNU